14-02-08

Love

hartje

3x een fijne Valentijn!

'' Liever een blauwtje lopen dan eeuwig een groentje te blijven.''
- Casanova

''Though lovers shall be lost, love shall not.''
- Dylan Thomas

''Wie heeft gezegd dat de liefde blind is?
Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden
waar anderen niets merken."
- André Frossard

14:53 Gepost door Virginia | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-02-08

Moraalridders

ethiek120

 

 

 

 

 

 

Ik vond het nog eens tijd om een berichtje te posten aangezien mijn stilvallende bezoekerscijfer. Deze keer gaat het over een moeilijk onderwerp: moraal. Ik ben er niet zeker van of ik een antwoord zal vinden op de vraag die al even oud is als de mens zelf, namelijk 'wat is goed en wat is slecht?' Het is een vraag op een waar kleuterniveau en ouders geven al heel vroeg aan hun kinderen met een wijzend vingertje de boodschap 'Dat mag niet!' mee.
Laten we beginnen bij het begin: wat is iets goed? Is dat wanneer je ergens voordeel bij hebt? Of wanneer een andere er voordeel bij heeft? En wanneer is iets slecht? Is dat wanneer iets schade berokkent? Je ziet dat deze vraag op zich al genoeg moeilijkheden met zich meebrengt.
Ik vind het ook opmerkelijk dat goed en slecht twee tegengestelden zijn. Men vraagt zich nooit af: 'Wat is tussen goed en slecht in?' of 'Wat is gemiddeld?' Ik weet dat het een beetje stupide klinkt, maar het is nogal moeilijk uit te leggen.
We kunnen wel besluiten dat moraal overal verschilt. Als ik in het Midden-Oosten of in Afrika of misschien zelfs in Amerika was geboren, had ik heel anders nagedacht en ook mijn moraal had verschild. Alhoewel ik waarschijnlijk anders had gedacht over alcohol, godsdienst, drugs en dergelijke kwesties waren mijn fundamentele waarden waarschijnlijk hetzelfde gebleven. Nu komen we op een kwestie die filosofen al eeuwen in de ban houdt en die misschien nog belangrijker is dan de vraag wat goed is en wat slecht is: 'Bestaat er een universele moraal?'
Ik denk (want meer dan vermoeden kan ik niet) dat alle mensen wel aanvoelen wat goed en wat slecht is. Al zijn de lijnen verschuifbaar en blijven kleinere zaken een punt van discussie (in het ene land mag alcohol wel en in het andere niet) in zowat alle religies, godsdiensten, maar ook wetgevingen en regels wordt moord verboden, zijn liegen en stelen slecht, maar minder erg dan moord...
En toch... mensen blijven moorden, liegen, stelen... Stel er moet toch iemand uit de weg geruimd worden. Nouja, eigenlijk mag het niet, maar voor die ene keer is het toch niet erg, je hebt een rede en bent gerechtvaardigd.
Zulke 'moraaluitzonderingen' worden in het dagelijks leven vaak gemaakt, maar op het gebied van moord leidt het al vaak tot een gewone veralgemening en geldt de regel na één keer te zijn overtreden niet meer. Er is namelijk geen moraal die je zegt wat te doen als je de eerste moraal breekt.
En ook het 'moraalniveau' kan verschillen, al ligt dat ook vrij universeel vast. Liegen komt altijd lager dan moord. En toch blijft ook dit relatief: kijk maar naar het geval van Joran van der Sloot. Hij heeft Nathalee -waarschijnlijk- niet vermoord en toch worden zijn leugens en het dumpen van haar lichaam terwijl hij niet zeker wist dat ze dood was, hem even erg afgenomen als een bewuste moord.
Ik geloof dat een groot deel van de moraal die je hebt is aangeleerd door ouders, maar wel kan veranderen door invloeden van buitenaf. Je kan iemands moraal totaal verbuigen, zelfs zijn aangeboren moraal. En toch kunnen mensen voor zichzelf -met slechts minimalistische invloeden- perfect hun moraal bepalen. Waar komt die moraal dan vandaan? Komt hij van God of is het gewoon een logische redenering vanuit de mens zelf, zoals ieder mens redeneert dat 1+1= 2?
En zo kunnen we nog wel even doorgaan... Meer vragen dan antwoorden wat betreft dit onderwerp. Wat ik schrijf is al 100 keer geschreven, ik wou er gewoon een klein samenvattinkje van maken. Volgende keer hopelijk meer eigen inspiratie. Ik heb ook bewust gekozen voor een simpele aanpak van het onderwerp en niet voor moeilijke termen -sorry Peter, het is gewoon een ander gezichtspunt- gekozen. Nog een mooie om af te sluiten.

"Er bestaat een moraal van heersers
en een moraal van slaven."
- Friedrich Nietzsche

19:08 Gepost door Virginia | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |